Z Farmy Až Na Stůl S Dórou Havasovou

V tomto desetidílném seriálu vlastní výroby navštíví Dóra několik inovativních tuzemských výrobců potravin, kteří dodávají na trh profesionální produkty vynikající kvality.

V tomto desetidílném seriálu vlastní výroby navštíví Dóra několik inovativních tuzemských výrobců potravin, kteří dodávají na trh profesionální produkty vynikající kvality. Vzkazem tohoto pořadu je, abychom je nejen vyhledávali v prodejnách a konzumovali, ale abychom se zároveň zajímali, odkud tyto výrobky pocházejí, a jak je jejich dodavatelé vyrábějí nebo pěstují. Cílem našich exkurzí na farmy a do výrobních závodů je, abychom získali lepší přehled o tom, jakou přidanou hodnotu představují potraviny, které přinášíme domů na rodinný stůl.

zpět na seznam