Provozovatel

Provozovatel televizního vysílání:
AMC Networks Central Europe s.r.o.
Pobrezni 620/3, 186 00 Praha, Česká republika
IČO: 27112501
Adresa sídla společnosti je zároveň kontaktní adresou.
Telefon: +420 251 081 333
E-mail: infocz@ce.amcnetworks.cominfo@ce.amcnetworks.com

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
Adresa: Skretova 44/6, 120 00 Praha 2, Česká republika
Telefon: +420 274 813 830
E-mail: podatelna@rrtv.czz 

Mediální zastoupení:
Atmedia Czech s.r.o.
Telefon: +420 222 998 718
www.atmedia.cz