Provozovatel

 

Operator of TV broadcasting:

AMC Networks Central Europe s.r.o.

ID No. 27112501

Registered seat/Correspondence address: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, Czech Republic

Phone no.: +420 734 750 130

Website: https://tvpaprika.cz/

E-mail: info@ce.amcnetworks.com

 

Business activities of the operator are governed by the Czech law.

The regulatory body that oversees the operation of television broadcasting is:/A hatáskörrel rendelkező szabályozó vagy felügyeleti szerv:

RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

Address: Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2

Telefon: 274 813 830, 226 236 000

e-mail: podatelna@rrtv.gov.cz

website: https://rrtv.gov.cz/cz

Provozovatel televizního vysílání:
AMC Networks Central Europe s.r.o.
Pobrezni 620/3, 186 00 Praha, Česká republika
IČO: 27112501
Adresa sídla společnosti je zároveň kontaktní adresou.
Telefon: +420 251 081 333
E-mail: infocz@ce.amcnetworks.cominfo@ce.amcnetworks.com

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
Adresa: Skretova 44/6, 120 00 Praha 2, Česká republika
Telefon: +420 274 813 830
E-mail: podatelna@rrtv.czz 

Mediální zastoupení:
Atmedia Czech s.r.o.
Telefon: +420 222 998 718
www.atmedia.cz